På uppdrag av Gavlefastigheter skall vi utföra anläggandet av fettavskiljare för Alborga samt Storhagen. Projektet starts under juni månad