BJ Arena

BJMJ Fastigheter AB bygger och anlägger en friidrottsanläggning i Björksätra.