Sätrahemmet

Vi har som underentreprenör till Byggtec AB erhållit uppdraget att utföra grundläggnings- och pålningsarbeten samt finplaneringsarbeten för Sätrahemmet. Ett äldreboende som AB Gavlegårdarna står som byggherre för. Projektet är ca: 2,5miljoner och kommer att pågå fram till hösten 2008.