På uppdrag av HMB har vi fått förtroende att utföra mark- och grundläggningsarbeten för nytt bostadshus på Gävle Strand Etapp 2. Projektet startar omgående med projektering och produktionen beräknas till start i slutet av mars.