På uppdrag av Uppsala Kommun, Gatu- och trafikkontoret har vi erhållit kontrakt att utföra gatu- och va-arbeten för nybyggnation av vägar i Östra Fyrislund i Uppsala. Projektet startar under mars månad 2011