På uppdrag av Sandviken Energi har vi erhållit kontrakt att uppföra dikningsarbeten vid Bredmossen.