På uppdrag av Sandviken Energi skall vi utföra en skateboardpark vid Jernvallen. Projektet startas under våren 2011.