Vi har på uppdrag av Sandvikenhus erhållit kontrakt att utföra mark- och anläggningsservice vid deras fastigheter under en avtalsperiod på 3-5år. Vi har erhållit högsta ranking vilket gör att vi erhåller samtliga underhålls projekt som utförs.