På uppdrag av Wirdby Bygg AB skall vi utföra grundläggningsarbeten till ställverk vid Sandvik AB