På uppdrag av Wirdby Bygg skall vi utföra rivning, grundläggning och va-arbeten för nytt kontor och lager vid Bergborr på Sandvik