Åt Mellansvenska Städ skall vi utföra parkeringsplatser, entréytor och andra markarbeten.