Vid Alabastergatan skall vi utföra plattläggningsarbeten.