På uppdrag av Skanska skall vi utföra grundläggningsarbeten vid nyöppnandet av Dannemora gruva.