På uppdrag av Gävle Energi skall vi utföra markarbeten, bygg- och smidesarbeten för fjärrvärmeinstallation vid Duvbackens reningsverk.