På uppdrag av AB Gavlegårdarna skall vi utförs en fortsättningsetapp i Andersberg. Projektet går inom ramen för vårt avtal med Gavlegårdarna.