På uppdrag av Wirdby skall vi utföra grundläggning- och pålningsarbeten för ett nytt större ställverk vid Sandvik AB,