På uppdrag av Pierre Entreprenad skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för kaj vid Steneborgskanalen i Gävle