På uppdrag av Pierre Entreprenad skall vi utföra markarbeten för byggnationen vid Skutskärs IP.