På uppdrag av HMB skall vi utföra markarbeten kring Holmsunds Skola.