På uppdrag av Falu Kommun skall vi uppföra skateboardanläggning i Falun