På uppdrag av Wirdby Bygg skall vi utföra mark- och pålningsarbeten för nya reservportar vid Stålverket.