På uppdrag av Sandvik AB skall vi under sommaren utföra ny vattenledning till vattentornet