På uppdrag åt Lars Wirdby Bygg skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för Gävle Sjukhus nya operationshus. Projektet beräknas starta hösten 2011