På uppdrag av Lars Wirdby Bygg skall vi utför mark- och grundläggningsarbeten för Sandviks nya Bioreningsverk. Projektet startas i augusti.