På uppdrag av Sandviken Energi skall vi utföra terrasseringsarbeten för Tuna Industriområde.