På uppdrag av Sandnet skall vi utföra förläggning av optoledningar i områdena Hedgrind och Örta i Sandviken. Projektet startar i slutet av augusti.