På uppdrag av HMB skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för nytt äldreboende i Valbo. Projektet startar i höst 2011.