På uppdrag av Byggtec skall vi utföra grundläggnings- och finplaneringsarbeten för den nya kulturskolan i Sandviken. Projektet startar i oktober