På uppdrag av Sandviken Energi skall vi utföra markarbeten för en ny parkering vid Sandbacka Park