På uppdrag av Falu Energi skall vi utföra markarbeten för utbyggnad av återvinningscentralen i Svärdsjö. Projektet startar i oktober