På uppdrag av Midroc skall vi utför mark- och grundläggningsarbeten för ett nytt köpcentrum i Falun på ca

50000m2. Projektet startar oktober 2011 och pågår till sommaren 2012.