På uppdrag av Sandviken Energi skall vi utföra tält och upplag för fjärrvärmematerial projektet startar i november.