På uppdrag av AB Gavlegårdarna skall vi utföra schaktarbeten för ny optokanalisation vid Regnbågsgatan i Gävle. Projektet startar i höst.