På uppdrag av Skanska skall vi utföra omdräneringsarbeten samt grundläggnings- och finplaneringsarbeten vid upprustningen av bostadsområdet Dalslänningen i Sandviken. Projektet påbörjas i januari 2012.