På uppdrag av HMB skall vi utföra mark- och grundläggningsarbeten för upprustningen av entrén till hus 38 vid Gävle Sjukhus.