På uppdrag av Gavlegårdarna skall vi utföra upprustning av en innergård på Brynäs. Projektet påbörjas i april och väntas färdigt i höst 2015. Projektet innefattar projektering, rivningar, omdränering, uteplatser och finplanering med stensättning och plattläggningar.