På uppdrag av MEJ Entreprenad kommer vi utföra en omfattande upprustning av utemiljön kring kyrkan och kommunhuset i centrala Sandviken. Projektet innehåller va-arbeten, grundläggningar, finplaneringsarbeten med fina granithällsläggningar m.m. och en fontänanläggning.

Projektet startas i april och beräknas klart i slutet av 2015