Åt Sandviken Energi Värme har vi erhållit uppdraget att utföra fjärrvärmeledningar i centrala Sandviken. Projektet startas omgående och skall vara klart i slutet av april. Projektet är en del i förnyelsen av Sandvikens stadskärna