Som underentreprenör till Byggtec skall vi på totalentreprenad utföra mark- och grundläggningsarbeten för den nya multiarenan på Gavlehov. Projektet startas omgående med projektering och beräknas klart under hösten 2017.