På uppdrag av Gävle Kommun skall vi utföra omläggning av markvärme och markstensbeläggningar på Börsplan Etapp 1. Projektet startas i augusti och beräknas klart inför vintern 2015.