På uppdrag av Prenova har vi erhållit etapp 2 av projekten kring Murengatan. Projektet går under namnet Brf Takterrassen och är ett trygghetsboende med 7st våningar resp. 15st våningar i en huskropp. Projektet startas under semestern 2015.