På uppdrag av SMT kommer vi utföra utbyte av va-ledningar kring Stålforskningen på Sandvik. Projektet går från juni - augusti