På uppdrag av Gävle Kommun skall vi utföra mark- och finplaneringsarbeten inom Gävle Strand. Etappen omfattar markanläggning längs med kajen samt kring de nybyggda bostadshusen. Projektet startas i slutet av maj och beräknas klart till vintern 2015.