På uppdrag av Gavlefastigheter skall vi utföra renovering av Stenebergsskolans utemiljö. Projektet startas under juni och beräknas klart i våren 2016.