På uppdrag av Gävle Kommun kommer vi utföra infrastruktur arbeten kring Gavlerinken, Travet, Gavlehov och nya Multiarenan. Projektet startas i juni och beräknas klart i höst 2015. Projektet innefattar vägbyggnation, dagvattensystem, bussangöringsytor, gångvägar m.m.