På uppdrag av Sandviken Energi skall vi utföra fjärrvärmeserviser i Storvik och Sandviken. Projektet startas omgående.