På uppdrag av Sandviken Energi skall vi utföra fjärrvärmearbeten från augusti och framåt i höst i Sandviken Centrum. Projektet är en del i Sandvikens stadsförnyelse.