På uppdrag av Sandvik skall vi utföra omdräneringsarbeten kring Bruksgården. Projektet pågår under juli.