På uppdrag av Sandvikenhus skall vi utföra markarbeten och grundläggningsarbeten för ny modulförskola i Österfärnebo. Projektet påbörjas omgående.