På uppdrag av Sandviken Energi skall vi utföra fjärrvärme arbeten längs med Dalagatan. Projektet startas i höst.